مدیریت زمان

۹ نکته مهم برای مدیریت زمان و افزایش بهره وری ۱- ابتدا کارهای مهمتر را انجام دهید این یک قانون طلایی در مدیریت زمان است. سعی کنید هر روز دو یا سه کار بسیار مهمی را که حتماً باید انجام شوند، …